Ankieta

Justyna Świątek

Bez kategorii
Justyna Świątek

Czym jest Elektroniczna Altana Odpadowa (EAO)?

Elektroniczna Altana Odpadowa (EAO) stanowi element punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.Służy do selektywnego gromadzenia tworzyw sztucznych, papieru, metali, szkła, elektroodpadów, przeterminowanych leków, baterii i żarówek/świetlówek.W

więcej...