Ankieta

OFERTA PRACY

Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko: Technolog.
 
Praca w trybie stacjonarnym, w pełnym wymiarze czasu pracy, na umowę o pracę, w systemie jednozmianowym od 7.00 do 15.00
Wynagrodzenie brutto: do ustalenia – stawka miesięczna
 
Zakres obowiązków:
– Nadzór nad prawidłowym i zgodnym z wymaganiami jakościowymi przebiegiem procesu biologicznego przetwarzania odpadów.
– Prowadzenie, sterowanie procesami przetwarzania odpadów.
– Analiza, doskonalenie i optymalizacja procesów technologicznych.
– Sporządzanie raportów i analiz wydajności produkcji, implikacja nowych rozwiązań.
– Opracowywanie i wdrażanie nowych technologii w zakresie odzysku.
– Nadzór nad gospodarką wodno-ściekową instalacji zakładu,
– Tworzenie i nadzór nad dokumentacją związaną z technologiami przetwarzania,
– Zapewnienie wysokowydajnej i bezawaryjnej realizacji procesu produkcyjnego.
 
Wymagania:
– Doświadczenie na podobnym stanowisku w branży gospodarki odpadami, recyklingu lub branży przetwórczej – warunek konieczny,
– Znajomość procesów biologiczno – mechanicznych przetwarzania odpadów,
– Znajomość prawa ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o odpadach oraz rozporządzeń wykonawczych dotyczących instalacji przetwarzania odpadów
 
Zainteresowane osoby zapraszamy do składania CV na adres email: sylwia.pazek@zzo-olszowa.pl