Ankieta

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Smolna

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00, w soboty punkt jest nieczynny.

Adres:
PSZOK znajduje się na działce 74/2, w miejscowości Smolna 150, w gminie Oleśnica

PSZOK przyjmuje odpady komunalne wytworzone i dostarczone przez mieszkańców gminy Oleśnica.

 

W PSZOK w szczególności nie będą przyjmowane:

  • odpady dostarczone w sposób nieselektywny;
  • zmieszane odpady komunalne;
  • odpady budowlane zawierające azbest;
  • odpady od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe;
  • odpady nieprawidłowo zabezpieczone, odbiegające właściwościami od odpadów wymienionych w § 3 ust.4 lub zanieczyszczone w sposób uniemożliwiający klasyfikację odpadów;
  • zdekompletowany sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zasady przyjmowania odpadów na PSZOK określone są w regulaminie zamieszczonym poniżej.