Ankieta

Uroczyste otwarcie Elektronicznej Altany Odpadowej w Gminie Baranów

Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. udostępnił Gminie Baranów do korzystania Elektroniczną Altanę Odpadową (EAO), stanowiącą element punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. EAO służy do selektywnego gromadzenia tworzyw sztucznych, papieru, metali, szkła, elektroodpadów, przeterminowanych leków, baterii i żarówek/świetlówek. W Altanie istnieje KLAMOTOWISKO – półki, gdzie można zostawić/zabrać sprawne przedmioty z “drugiej ręki”.

Uroczyste otwarcie Altany miało miejsce w dniu 07.06.2024 roku. W uroczystości uczestniczyli: Prezes Zarządu ZZO Olszowa Sp. z o.o.- Sławomir Kraus, Wójt Gminy Baranów– Bogumiła Lewandowska -Siwek, Prezes Ecoutility Sp. z o.o. – Robert Gnysiński, Prezes Green Manegement Group – Hanna Marliere.

Zapraszamy do obejrzenia galerii z otwarcia Elektronicznej Altany Odpadowej.

 

Altana zlokalizowana po adresem: Osiedle Murator w Baranowie, przy skrzyżowaniu ulicy Jasnej z Wiosenną

Każdy zainteresowany pozostawieniem odpadów w EAO powinien zarejestrować na stronie internetowej https://tsmartcan.csft.one/Identity/Account/Register. Kod QR poniżej.

Dla osób, które nie chcą korzystać z mobilnych opcji istnieje możliwość odebrania karty służącej do uruchomienia altany bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Baranowie. Ilość kart ograniczona.

Aby uruchomić urządzenie należy postępować według poniższych kroków:
1. Zaloguj się do systemu altany przykładając kartę do czytnika lub skorzystaj z aplikacji.
Altanę można uruchomić po zeskanowaniu z wyświetlonego po rejestracji kodu QR
lub zdalnie według informacji znajdujących się na ekranie telefonu.
2. Wybierz rodzaj odpadów jaki chcesz wyrzucić lub KLAMOTOWISKO.
3. Udaj się do wskazanej na ekranie wrzutni/drzwi.
4. Wyrzuć odpady lub pozostaw/zabierz przedmioty do ponownego wykorzystania.
5. Po zamknięciu klapy/drzwi nastąpi automatyczne wylogowanie.

Spośród pierwszych 5️⃣0️⃣0️⃣ zarejestrowanych osób, które skorzystają z altany, rozlosujemy zwycięzcę hulajnogi elektrycznej MOTUS Scooty 10″.

Dostawa elektronicznej altany odpadowej została zrealizowana przez ECOUTILITY Sp. z .o.o. w ramach projektu pn. „Wzmocnienie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu oleśnickiego”