Ankieta

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Miejscowości Olszowa

Godziny otwarcia:

  • od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 18:00
  • w soboty w godzinach od 09:00 do 14:00 (w miesiącach: kwiecień – październik).


Adres:
Olszowa, ul. Bursztynowa 55A, 63-600 Kępno

PSZOK znajduje się na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa.

PSZOK przyjmuje odpady komunalne wytworzone i dostarczone przez mieszkańców gmin: Baranów, Bralin, Doruchów, Dziadowa Kłoda, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal, Trzcinica.

Warunkiem przyjęcia odpadów jest okazanie przez mieszkańca dowolnego dokumentu potwierdzającego zamieszkiwanie na terenie jednej z wyżej wymienionych gmin (np. dowód osobisty, prawo jazdy, potwierdzenie uiszczenia opłaty za odpady, deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, umowa najmu, potwierdzenie zameldowania, itp)

 

W PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

1)  niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;

2)  odpady od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe;

3)  odpady zawierające azbest;

4)  części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii);

5)  opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych;

6)  zdekompletowany sprzęt elektryczny i elektroniczny;

7)  sprzęt budowlany;

8)  urządzenia przemysłowe;

9)  odpady poprodukcyjne;

10)  odpady w nieszczelnych opakowaniach (dotyczy odpadów wymagających opakowań);

11)  odpady nieoznaczone, bez możliwości ich identyfikacji (bez etykiet);

12) butle gazowe;

13) gaśnice.

Zasady przyjmowania odpadów na PSZOK określone są w regulaminie zamieszczonym poniżej.