Ankieta

Nagroda dla ZZO Olszowa za opracowanie i wprowadzenie na rynek nowego produktu!

Produkowany w naszej Spółce środek poprawiający właściwości gleby pn.: „FERTIZZO” został doceniony przez Kapitułę Konkursu Gospodarczo-Samorządowy HIT Wielkopolski oraz Ziemi Lubuskiej.

Podczas uroczystości, która odbyła się w dniu 26 lutego 2023 roku Prezes Zarządu ZZO Olszowa Sp. z o.o. Sławomir Kraus odebrał: Irydowy HIT 2022 za opracowanie i wprowadzenie na rynek nowego produktu. Decyzją Rady Programowej Spóła została nagrodzona również Tytułem Grand Prix ‘2022 w kategorii EKOLOGIA.

FERTIZZO” powstaje z przekompostowanych, selektywnie zbieranych odpadów ulegających biodegradacji (odpady zielone pochodzące z ogrodów i parków itp.) o kodzie 20 02 01. Środek ma postać stałą (ziemistą). Jest przeznczony między innymi do stosowania na gruntach ornych w uprawach roślin ozimych i jarych.

Więcej informacji o „FERTIZZO”: https://www.zzo-olszowa.pl/oferta/nawozy/