Ankieta

„FERTIZZO” – środek poprawiający właściwości gleby
Na podstawie art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzją Nr G-1286/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. może wprowadzać do obrotu organiczny środek poprawiający właściwości gleby pn.: „FERTIZZO”.
Środek wzbogaca właściwości gleby w składniki pokarmowe takie jak: azot, fosfor, potas oraz w substancję organiczną.
Odczyn pH 7,5-8,5