Ankieta

Uczniowie z miejscowości Doruchów i Przytocznica w RIPOK

31 października 2018 r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Doruchowie oraz Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Szkół Katolickich w Przytocznicy wzięli udział w realizowanej przez ZZO Olszowa Sp. z o.o. kampanii edukacyjnej pt.: „Segregacja – prosta sprawa, ZZO Olszowa w tym pomaga”. Młodzież miała możliwość zobaczyć gdzie trafiają ich odpady z domu i dowiedzieć się co się później z nimi dzieje. Zajęcia dla młodych mieszkańców z powiatu ostrzeszowskiego przeprowadzono korzystając z gier dydaktycznych o tematyce dotyczącej gospodarki odpadami, w tym segregacji odpadów. Grupa zwiedziła najważniejsze obiekty Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w m. Olszowa.

Podsumowując warsztaty edukacji ekologicznej wybranym uczestnikom przekazano materiały informacyjno-edukacyjne zakupione w ramach prowadzanej kampanii dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Przedsięwzięcie pt.: Kampania edukacyjna dla mieszkańców

gminy Baranów, Doruchów, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica

pn.: „Segregacja – prosta sprawa, ZZO Olszowa w tym pomaga”

dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu