Ankieta

Uczniowie klasy 5 c Szkoły Podstawowej nr 6 w Oleśnicy w RIPOK w Olszowie

26 kwietnia 2018 r. dzieci z klasy 5 c Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im Janusza Korczaka w Oleśnicy wizytowały Regionalną Instancję Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Olszowie. Przyjazd uczniów był nagrodą zbiorową dla uczniów klasy laureata nagrodzonego za zajęcie I miejsca w konkursie „EKO-Film” na stworzenie scenariusza dotyczącego właściwego sposobu segregacji odpadów. Był to wyjazd kończący cykl warsztatów ekologicznych zorganizowanych w ramach konkursów dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Piątoklasiści z gminy Miasto Oleśnica uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych, a następnie mieli możliwość zapoznać się z funkcjonowaniem najważniejszych obiektów Zakładu. Na zakończenie wzięli udział w grach dotyczących gospodarki odpadami.

Zwiedzanie Zakładu w ramach konkursu było częścią przedsięwzięcia pod nazwą: Kampania edukacyjna dla mieszkańców gminy: Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Syców, Oleśnica, Miasto Oleśnica pn.: „Segregacja – prosta sprawa, ZZO Olszowa w tym pomaga”. W kwietniu br. Zakład odwiedziło prawie 130 uczniów z placówek, które wzięły udział w konkursach.