Ankieta

Szkoła Podstawowa z Baranowa z wizytą w ZZO Olszowa

W dniu 27.04.2018 r. dzieci z klasy I i II ze Szkoły Podstawowej w Baranowie uczestniczyły w kampanii edukacyjnej pt.: „Segregacja – prosta sprawa, ZZO Olszowa w tym pomaga”. Uczniowie z gminy Baranów biorąc udział w warsztatach edukacyjnych mieli sposobność przekonać się jak zagospodarowuje odpady w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Olszowie, zobaczyli jej najważniejsze obiekty, a na zakończenie wzięli udział w grach z zakresu gospodarki odpadami.

Całej grupie przekazano materiały informacyjno-edukacyjne zakupione w ramach prowadzanej kampanii dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.