Ankieta

Młodzież z ZSP nr 2 w Kępnie z wizytą w RIPOK w Olszowie

W dniu 18 maja 2018 r. uczniowie z klasy III Technikum Logistycznego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie uczestniczyli w realizowanej przez ZZO Olszowa Sp. z o.o. kampanii edukacyjnej pt.: „Segregacja – prosta sprawa, ZZO Olszowa w tym pomaga”. Młodzież dowiedziała się jak funkcjonuje Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w m. Olszowa, poznając jej najważniejsze obiekty – w szczególności halę sortowni. Uczestnicy warsztatów edukacyjnych wzięli także udział w grach z zakresu gospodarki odpadami.

Całej grupie przekazano materiały informacyjno-edukacyjne zakupione w ramach prowadzanej kampanii dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Przedsięwzięcie pt.: Kampania edukacyjna dla mieszkańców

gminy Baranów, Doruchów, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica

pn.: „Segregacja – prosta sprawa, ZZO Olszowa w tym pomaga”

dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu