Ankieta

Gimnazjaliści z Mikorzyna z wizytą w ZZO Olszowa

W dniu 12.06.2018 r. młodzież z Gimnazjum w Mikorzynie odwiedziła Zakład w ramach realizowanej przez Spółkę kampanii edukacyjnej pt.: „Segregacja – prosta sprawa, ZZO Olszowa w tym pomaga”. Uczniowie klas III dowiedzieli się co dzieje się z odpadami w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów. Gimnazjaliści poznali także zasady segregacji odpadów. Zajęcia edukacji ekologicznej zostały przeprowadzone z wykorzystaniem gier dydaktycznych o tematyce dotyczącej gospodarki odpadami. Uczestnicy wycieczki mieli możliwość zapoznać się z funkcjonowaniem najważniejszych obiektów Zakładu.

Materiały informacyjno-edukacyjne zakupione w ramach kampanii dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zostały przekazane wszystkim członkom grupy, którzy odwiedzili ZZO.

Przedsięwzięcie pt.: Kampania edukacyjna dla mieszkańców

gminy Baranów, Doruchów, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica

pn.: „Segregacja – prosta sprawa, ZZO Olszowa w tym pomaga”

dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu