Ankieta

Nowa ścieżka edukacyjna !!

Niedawno otwarliśmy nową ścieżkę edukacji ekologicznej prowadzącą na zrekultywowaną kwaterę nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowość Olszowa. Obecną infrastrukturę wzbogaciliśmy w :

• grę EKO-ZNAKI, która uczy przez zabawę poznawania specjalnych symboli graficznych informujących o wpływie opakowań na środowisko oraz nasz organizm co pozwoli na zwiększenie świadomości mieszkańców podczas zakupów,
• pięć tablic edukacyjnych w poszczególnymi fazami eksploatacji kwatery nr 1 składowiska odpadów,
• stół z ławkami z blatem edukacyjnym dotyczącym systemu gospodarki odpadami w regionie,
• panoramiczną lunetę widokową usytuowaną na czaszy kwatery umożliwiającą obserwację procesów zachodzących w ZZO oraz bioróżnorodności występującej na terenie Zakładu,
• kamizelki odblaskowe dla zwiedzających celem zapewnienia bezpieczeństwa.

Oferta edukacyjna skierowana jest przed wszystkim do przedszkoli, szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Lecz jesteśmy także przygotowani do wizyt grup zorganizowanych osób dorosłych – chętnie przyjmujemy w ZZO z wizytą: miejskich i gminnych radnych, kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku, sołtysów z radami sołeckimi, koła gospodyń wiejskich i wiele innych zorganizowanych grup osób pełnoletnich, które zwiedzą także wnętrze hali sortowni z wykorzystaniem zestawu nagłaśniającego.

Zajęcia edukacyjne trwają średnio 2 godziny zegarowe, maksymalnie jedna wycieczka obejmuje do 50 osób łącznie z opiekunami, na zakończenie wizyty uczestnikom przekazujemy materiały informacyjno-edukacyjne oraz certyfikowany dowód ważenia sygnowany przez Ol-Sowę 😃

Zapraszamy do wizyty w Zakładzie Zagospodarowania Opadów w miejscowości Olszowa.

W celu zaplanowania nieodpłatnej wizyty kierujemy prośbę o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 62 78 211 90 wew. 21
lub
wiadomości e-mail na adres:
biuro@zzo-olszowa.pl

Mamy jeszcze wolne miejsca w sezonie wiosenno-letnim. Do zobaczenia !

Przy okazji zapraszam do wizyty on-line w naszym zakładzie podając link do wirtualnego spaceru: http://www.zzo-olszowa.pl/images/prezentacja/