Ankieta

Edukacja ekologiczna dla klasy I LO b z ZSP nr 1 w Kępnie

W dniu 18 stycznia 2018 r. w związku z realizacją przedsięwzięcia o nazwie Kampania edukacyjna dla mieszkańców gminy Baranów, Bralin, Doruchów, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica pn.: „Segregacja – prosta sprawa, ZZO Olszowa w tym pomaga” Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Olszowie odwiedziła zorganizowana grupa z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie. Na terenie Zakładu w ramach realizowanej kampanii przeprowadzono po raz pierwszy zajęcia edukacji ekologicznej dla młodzieży z Kępna. Ze strony placówki oświatowej w wycieczce udział wzięło 29 uczniów i dwoje opiekunów: pani Anna Paluszek i pani Katarzyna Górka.
Przy wykorzystaniu zakupionych w ramach projektu edukacyjnego dodatkowych elementów stanowiących doposażenie ścieżki edukacyjnej pracownicy Spółki przeprowadzili zajęcia edukacji ekologicznej. Chętni uczestnicy wycieczki, przy użyciu tablicy z okresami rozkładu odpadów, mieli możliwość dopasowywać do danego odpadu czasu jego rozkładu w środowisku naturalnym. Uczniowie przyporządkowywali także magnetyczne plakietki przedstawiające różnego rodzaju odpady do pięciu tablic magnetycznych przedstawiających pojemniki na odpady. Nad prawidłowością gry dotyczącej segregacji odpadów czuwała Sowa, która m.in. zaprezentowała swoje skrzydła w kolorach pojemników na odpady zgodnych z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Sowa mądra głowa uczyła młodzież jakie odpady należy wrzucać do poszczególnych pojemników. Uczniowie wzięli także udział w grze planszowej na edukacyjnej macie podłogowej z pytaniami, zdaniami i ciekawostkami. Młodzież miała możliwość obserwacji procesu biodegradacji różnych materiałów w pojemniku składającym się z trzech połączonych ściankami, ale niezależnych komór z przezroczystego tworzywa z otworami wentylacyjnymi oraz termometrami. Przy użyciu zagniatarek trzej uczestnicy wycieczki zmniejszali objętość plastikowych butelek pokazując jak można zaoszczędzić miejsce w koszach na odpady.
Uczniowie wraz z nauczycielami zwiedzili najważniejsze obiekty Zakładu poznając zasady jego funkcjonowania. Zobaczyli m.in. budynek wagowy, halę sortowni, boksy na surowce wtórne, plac dojrzewania kompostu, reaktory stabilizacji tlenowej, kwaterę odpadów oraz ścieżkę edukacji ekologicznej.
Wszystkim członkom zorganizowanej grupy wręczono materiały informacyjno-edukacyjne zakupione w ramach prowadzanej przez ZZO Olszowa Sp. z o.o. kampanii dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Przedsięwzięcie pn.: Kampania edukacyjna dla mieszkańców

gminy Baranów, Doruchów, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica

pn.: „Segregacja – prosta sprawa, ZZO Olszowa w tym pomaga”

dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu