Ankieta

Dzieci z Perzowa w ZZO Olszowa

17 grudnia 2018 r. uczniowie z klasy I – III ze Szkoły Podstawowej w Perzowie oraz Szkoły Podstawowej w Trębaczowie, dzięki współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Perzowie, odwiedziły Zakład w ramach realizowanej przez Spółkę kampanii edukacyjnej pt.: „Segregacja – prosta sprawa, ZZO Olszowa w tym pomaga”. Dzieci miały możliwość zobaczyć gdzie trafiają ich odpady z domu i dowiedzieć się co się później z nimi dzieje. Zajęcia odbyły się z wykorzystaniem gier dydaktycznych o tematyce dotyczącej gospodarki odpadami. Uczestnicy wycieczki mieli możliwość zapoznać się z funkcjonowaniem najważniejszych obiektów Zakładu.

Materiały informacyjno-edukacyjne zakupione w ramach prowadzanej przez Spółkę kampanii dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zostały przekazane wszystkim członkom grupy, którzy odwiedzili ZZO.

Przedsięwzięcie pn.: Kampania edukacyjna dla mieszkańców

gminy Baranów, Doruchów, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica

pn.: „Segregacja – prosta sprawa, ZZO Olszowa w tym pomaga”

dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu