Ankieta

Kwietniowa edukacja ekologiczna w ZZO Olszowa

Kwiecień obfitował w liczne zajęcia edukacji ekologicznej na terenie ZZO Olszowa. Zakład odwiedzili uczniowie oraz przedszkolaki z następujących placówek oświatowych:

  • Przedszkola Samorządowego w Rychtalu
  • Centrum Kształcenia i Wychowania w Oleśnicy
  • Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łęce Opatowskiej
  • Zespołu Szkół w Siemianicach
  • Szkoły Podstawowej w Ligocie Polskiej

Dorośli równieź chętnie uczestniczyli w zwiedzaniu zakładu. Odwiedziła nas grupa Seniorów z Całodziennego Klubu Seniora „Pod Żurawiem” w Kępnie oraz grupa z Miejsko Gminnego Domu Samopomocy Społecznej w Kępnie.

Zarówno Ci młodsi, jak i starsi mieli niecodzienną okazję zwiedzenia obiektów znajdujących się na terenie zakładu. Uczestnikom wyjaśniono na czym polega racjonalne gospodarowanie odpadami, czym jest Gospodarka Obiegu Zamkniętego, jak prawidłowo segregować odpady oraz jak zapobiegać ich powstawaniu.

Łącznie ZZO Olszowa odwiedziło w kwietniu 324 osoby. W ramach podziękowania każdy uczestnik edukacji ekologicznej otrzymał drobny upominek.

Przedsięwzięcie „Wspomaganie edukacji ekologicznej mieszkańców gmin: Baranów, Bralin, Doruchów, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal, Trzcinica poprzez zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia i aktualizację aplikacji” dofinansowanego przez WFOŚiGW w Poznaniu.