Ankieta

„Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w ZZO Olszowa Sp. z o.o. poprzez dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz modernizację infrastruktury oświetlenia Zakładu w miejscowości Olszowa”

Przedsięwzięcie pn. „Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w ZZO Olszowa Sp. z o.o. poprzez dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz modernizację infrastruktury oświetlenia Zakładu w miejscowości Olszowa” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w formie pożyczki do kwoty netto 1 780 000,00 PLN.

Umowa pożyczki na realizację przedsięwzięcia została zawarta w dniu 21.12.2023 roku pomiędzy ZZO Olszowa Sp. z o.o. a WFOŚiGW w Poznaniu. Całkowity koszt netto inwestycji przekracza 1,9 mln PLN a część podlegająca umorzeniu wynosi ponad 500 tysięcy PLN.

W ramach przedsięwzięcia powstanie instalacja fotowoltaiczna o mocy 299,92 kW złożona z 652 sztuk paneli zamontowanych na gruntowej konstrukcji wsporczej  oraz 3 inwerterów  o mocy 100 kW. Zmodernizowana zostanie infrastruktura oświetlenia tj. 56 lamp w kabinach sortowniczych i nad ciągami komunikacyjnymi na hali, 29 lamp na zewnątrz hali, 62 lampy na słupach oraz 178 opraw w części socjalnej i biurowej.