Ankieta

Uroczystość zakończenia inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa”

W dniu 29. września 2023 roku odbyła się uroczystość zakończenia inwestycji pn. „Modernizacja i Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa” realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
W wydarzeniu wzięli udział m. in. przedstawiciele organów administracji rządowej i samorządowej, starostowie, Burmistrzowie, Wójtowie, radni, wykonawcy, podwykonawcy, którzy uczestniczyli w realizacji inwestycji, kontrahenci. Podczas uroczystości spłynęły liczne podziękowania i gratulacje skierowane do Prezesa Spółki. Nie zapomniano także o wyróżnieniu osób, które były zaangażowane w realizację projektu.
Atrakcją uroczystości była premiera filmu dotyczącego działalności zakładu oraz wykład dr Pawła Dolata – ornitologa z Wielkopolskiego Towarzystwa Przyrodniczo -Krajoznawczego – na temat gatunków ptaków występujących w ZZO Olszowa.
Wszyscy uczestnicy mieli okazję zobaczyć infrastrukturę, która powstała w ramach inwestycji, tj. kompostownię bioodpadów, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z Punktem Ponownego Użycia Przedmiotów Używanych, garaże wraz z warsztatem dla pojazdów należących do Spółki, parking, budynek socjalny, magazyn surowców wtórnych w postaci 10 betonowych zadaszonych boksów, halę przyjęć odpadów wraz z przenośnikiem taśmowym.
 
Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za tak liczne przybycie! Cieszymy się, że byliście z nami w tym dniu i razem mogliśmy celebrować zakończenie przedsięwzięcia!