Ankieta

Co słychać na planie rozbudowy ZZO Olszowa?

Magazyn surowców wtórnych

Wyraźne zmiany obserwuje się w miejscu, w którym jeszcze dwa miesiące temu funkcjonował PSZOK. W chwili obecnej trwają tam prace budowlane, które zmierzają do powstania boksów pełniących funkcję magazynu surowców wtórnych. Tworzona jest specjalna konstrukcja żelbetowa wzmocniona stalą. Wszystko po to, aby miejsce było wytrzymałe na uderzenia i obciążenia dużą masą. Odpowiedni system odprowadzania ewentualnych odcieków zabezpieczy przed przedostaniem się zanieczyszczeń do środowiska.

To właśnie tutaj będą tymczasowo gromadzone odpady wysortowane przy pomocy linii technologicznej, które następnie trafią do recyklingu lub innej formy odzysku.

Poniżej krótki film z prowadzonych prac budowlanych.

Galeria poszczególnych etapów budowy magazynu surowców wtórnych.

 

Artykuł powstał w ramach projektu pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa”, który został dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020.