Ankieta

Co słychać na planie rozbudowy ZZO Olszowa?

W ZZO Olszowa trwają intensywne prace modernizacyjne, a efekty procesu rozbudowy można zauważyć gołym okiem. Wprowadzając kolejne innowacje i wzmacniając wydajność już istniejącej infrastruktury, zakład stale podnosi poziom recyklingu odpadów komunalnych.  Nieustannie zwiększająca się ilość przedmiotów czy surowców, które otrzymują drugie życie, idzie zaś w parze z ograniczeniem obłożenia składowisk, czyli realizacją jednego z najważniejszych celów proekologicznej polityki.

Trwające w ZZO Olszowa prace polegają m.in. na rozbudowie i modernizacji instalacji sortowania odpadów oraz budowie instalacji kompostowania bioodpadów. Powstaje nowa hala, w której przestrzeni będą odbierane odpady. Jest ona pomyślana tak, by minimalizować ryzyko rozprzestrzenienia odpadów poza teren zakładu. W tym kontekście ważne są też budowane magazyny, w których składowane będą odpady czekające na dalszą obróbkę. Wzmocnieniu automatyzacji procesów segregacji służy natomiast doposażenie linii odpadów MBP w dodatkowe przenośniki i separatory folii oraz separator 3D. Powstające reaktory kompostowania bioodpadów w przyszłości zwiększą produkcję certyfikowanego nawozu, a miejsca takie jak Punkt Ponownego Użycia Przedmiotów i Punkt Napraw ułatwią mieszkańcom praktykowanie ekologicznych postaw.

Warto nadmienić, że do użytku zostały oddane już zarówno linie sortownicze oraz warsztaty, jak i zmodernizowany, znacząco rozbudowany PSZOK, w którym przyjmowane są odpady niedające się do segregacji w przydomowych pojemnikach, czyli np. zużyte opony, meble, sprzęt RTV i AGD, baterie, świetlówki i żarówki czy przeterminowane leki.

Projekt modernizacji i rozbudowy ZZO Olszowa jest, jak widać, szeroko zakrojony, a jego wdrażaniu towarzyszy przede wszystkim troska o naturę i środowiskowe warunki życia mieszkańców. Wszystkie działania przeprowadzane są po to, by zwiększyć efektywność procesów zagospodarowywania odpadów (zwłaszcza tych zbieranych selektywnie) oraz wydajność ich segregacji i doczyszczania. Co więcej, dzięki innowacyjnemu ulepszeniu zakładowej infrastruktury zdecydowanie poprawią się też jakościowe parametry odzyskiwanych surowców.

Artykuł powstał w ramach projektu pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa”, który został dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020.