Ankieta

Uporządkowanie gospodarki ściekowej ZZO Olszowa Sp. z o.o. obejmujące budowę kanalizacji sanitarno – tłocznej – część I

Dofinansowanie WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia z zakresu gospodarki ściekowej

Dofinansowanie WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia

z zakresu gospodarki ściekowej

Prezes Zarządu Sławomir Kraus podpisał w dniu 29 grudnia 2022 roku umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia, pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej ZZO Olszowa Sp. z o.o. obejmujące budowę kanalizacji sanitarno – tłocznej – część I”.

W ramach inwestycji powstanie kanał tłoczny kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. o łącznej długości 5 389,1 mb bezpośrednio do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Baranowie. Pozwoli to na odciążenie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Olszowa.

Budowa rurociągu będzie w znacznej części realizowana metodą bezwykopową za pomocą przecisku lub przewiertu sterowanego bez naruszenia konstrukcji nawierzchni terenów oraz miejscowo metodą wykopową.

Zakończenie prac planowane jest na koniec kwietnia 2023 roku.

Całkowity koszt netto inwestycji przekracza 2 mln PLN a część podlegająca umorzeniu wynosi 700 tyś PLN.