Ankieta

Byli to uczniowie klas I i II ze Szkoły Podstawowej w Hanulinie

 

W dniach 23, 24 i 25 maja 2022 r. ZZO Olszowa odwiedziło 113 dzieci wraz z opiekunami.

Byli to uczniowie klas I i II ze Szkoły Podstawowej w Hanulinie oraz przedszkolaki z grup „Maczki”, „Konwalie” i „Różyczki” z Przedszkola „Kwiaty Polskie”???? w Bralinie.
Na każdej z wycieczek na wstępie grupy wysłuchały prezentacji dotyczącej działalności Spółki
oraz prawidłowej segregacji odpadów. Następnie utrwalili zdobytą wiedzę, korzystając z pomocy dydaktycznych, tj. tablica edukacyjna z okresami rozkładu odpadów, gra planszowa na edukacyjnej macie podłogowej z hasłami, puzzle piankowe, zgniatarki plastikowych butelek, specjalny pojemnik
na baterie oraz panele edukacyjne z grami.
Kolejną częścią wycieczki było zwiedzanie Zakładu. Uczniowie zapoznali się z funkcjonowaniem PSZOK. Każda grupa zważyła się na wadze, po czym otrzymała dowód ważenia certyfikowany przez Ol-Sowę. Następnie dzieci uczestniczyły w spacerze po ścieżce edukacji ekologicznej znajdującej się
na zrekultywowanej kwaterze nr 1, doposażonej w ramach przedsięwzięcia „Upowszechnianie wiedzy
i postaw ekologicznych mieszkańców gminy Baranów, Bralin, Doruchów, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal, Trzcinica”. Zapoznali się z informacjami znajdującymi się na tablicach edukacyjnych, dotyczących m. in. fazy przed eksploatacyjnej, eksploatacyjnej, oraz poeksploatacyjnej składowiska.
Na szczycie kwatery uczestnicy wycieczki skorzystali z gry edukacyjnej „EKO-ZNAKI”, panoramicznej lunety widokowej, oraz stołu edukacyjnego z ławkami do nauki poznawania systemu gospodarki odpadami. Na koniec zwiedzania uczniowie segregowali odpady do odpowiednich pojemników zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz skorzystali z placu zabaw. Wszystkim uczestnikom wręczono torby, pamiątkowe gadżety i materiały informacyjno-edukacyjne.
Prócz wycieczek zorganizowanych w siedzibie ZZO Olszowa Sp. z o.o. w dniu 6 maja 2022 r.
pracownicy ZZO Olszowa odwiedzili Przedszkole Samorządowe „Mruczuś” w Mroczeniu.
Podczas wizyty przeprowadzono zajęcia z edukacji ekologicznej, w której wzięło udział
48 przedszkolaków z grup: „Żabki”, „Kotki” oraz „Czapelki”. ????
Na wstępie dzieci przywitała maskotka Zakładu – Ol-Sowa, która zaprezentowała uczestnikom wycieczki swoje skrzydła w barwach pojemników na odpady segregowane. Następnie przedszkolaki
pod nadzorem Ol-Sowy nauczyły się prawidłowego postępowania z odpadami. Aby dowiedzieć się co dalej dzieje się z odpadami dzieci obejrzały film pn. „Zobacz kawałek świata jak odpad z domu do ZZO trafia”.
Dalsza część warsztatów poświęcona była nauce poprzez zabawę. Dzieci zagrały w duże gry planszowe umieszczone na matach podłogowych, dopasowywały okresy rozkładu poszczególnych odpadów, układały puzzle piankowe, zgniatały butelki plastikowe oraz sprawdzały użyteczność różnych rodzajów baterii. Przedszkolaki mogły umieścić odpowiednie plakietki z różnymi odpadami do poszczególnych koszy znajdujących się na tablicach magnetycznych.
ZZO Olszowa otrzymała podziękowania za poświęcony czas i przekazanie wiedzy dotyczącej ochrony środowiska.???? Dziękujemy wszystkim wspaniałym grupą za miło spędzony czas!

????????????????????
Mamy jeszcze wolne miejsca w kończącym się już roku szkolnym 2021/2022, także w sezonie letnim jesteśmy dla Państwa otwarci na współpracę.
Jesteśmy także przygotowani do wizyt grup zorganizowanych osób dorosłych – chętnie przyjmujemy w ZZO z wizytą: miejskich i gminnych radnych, kluby seniora, uniwersytety trzeciego wieku, sołtysów
z radami sołeckimi, koła gospodyń wiejskich i wiele innych zorganizowanych grup osób pełnoletnich, które zwiedzą także wnętrze hali sortowni z wykorzystaniem zestawu nagłaśniającego.
Zajęcia edukacyjne średnio trwają 2 godziny zegarowe, maksymalnie jedna wycieczka obejmuje
do 50 osób łącznie z opiekunami, na zakończenie wizyty uczestnikom przekazujemy materiały informacyjno-edukacyjne oraz certyfikowany dowód ważenia sygnowany przez Ol-Sowę 
????????☎️????
W celu zaplanowania nieodpłatnej wizyty prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu
62 78 211 90 wew. 21 lub wiadomości e-mail na adres biuro@zzo-olszowa.pl
Do zobaczeni!????

2 Kopiowanie

3 Kopiowanie

4 Kopiowanie

5 Kopiowanie

6 Kopiowanie

7 Kopiowanie

8 Kopiowanie

9 Kopiowanie

10 Kopiowanie

11 Kopiowanie

12 Kopiowanie

13 Kopiowanie

14 Kopiowanie

15 Kopiowanie

16 Kopiowanie