Ankieta

Wirtualny spacer po ZZO Olszowa w najnowszym wydaniu Kronikarza Ziemi Baranowskiej!

Najważniejsze wydarzania i informacje z Gminy Baranów, będącej udziałowcem ZZO Olszowa Sp. z o.o., kilka razy w roku są odnotowywane w bezpłatnym piśmie o nazwie Kronikarz Ziemi Baranowskiej. W najnowszym świątecznym wydaniu Numer 2 (56) Kwiecień 2022 r., na stronie piątej znalazła się także informacja o naszym wirtualnym spacerze, która znajduje się poniższej:

 

Kronika

 

Psimo jest kolportowane do mieszkańców Gminy Baranów oraz dostępne na stronie internetowej gminy po adresem:

LINK

Dziękujemy Gminie Baranów za wzmiankę o ZZO Olszowa Sp. z o.o. i zachęcamy do zapoznania się całym wydaniem J

Przy okazji zapraszamy wszystkich mieszkańców, gmin obsługiwanych przez ZZO Olszowa Sp. z o.o. i nie tylko, do obejrzenia naszego wirtualnego spaceru po Zakładzie:

LINK

Wykonanie zdjęć panoramicznych i ich połączenie w wirtualny spacer z możliwością odtworzenia na sprzęcie elektronicznym zrealizowano w ramach kampanii edukacyjnej pn.: „Kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców gmin południowej Wielkopolski poprzez interaktywny spacer po ZZO Olszowa i zakup pomocy dydaktycznych” dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

WfosLog