Ankieta

Wirtualny spacer po Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa

Wirtualny spacer po Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa 

Zapraszamy do wirtualnego spaceru zrealizowanego przez ZZO Olszowa Sp. z o.o. w ramach kampanii edukacyjnej pn.: „Kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców gmin południowej Wielkopolski poprzez interaktywny spacer po ZZO Olszowa i zakup pomocy dydaktycznych” dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

W tym tak trudnym czasie, kiedy obowiązują ograniczenia w związku z pandemią możesz zajrzeć do niemal wszystkich zakątków Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa, odwiedzając wirtualnie m.in.:

  • halę sortowni,
  • wagę,
  • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),
  • magazyn odpadów niebezpiecznych,
  • plac dojrzewania kompostu,
  • reaktory stabilizacji tlenowej,
  • składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne: zrekultywowaną kwaterę nr 1 (w fazie poeksploatacyjnej) i obecnie użytkowaną kwaterę nr 2 (w fazie eksploatacyjnej), 
  • budynek administracyjny pełniący także funkcję edukacyjną,
  • ścieżkę edukacyjną,

… i wiele innych obiektów/urządzeń czy maszyn niezbędnych do funkcjonowania instalacji komunalnej jaką jest ZZO Olszowa. 

Podczas spaceru czeka na Ciebie narracja lektora z danymi o Spółce, ciekawe informacje tekstowe oraz krótkie filmy dotyczące oglądanych obiektów, maszyn czy urządzeń znajdujących się w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa.

Mamy nadzieję, że spacer zachęci Cię do odwiedzin Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa w realu w zorganizowanej wycieczce edukacji ekologicznej!

Serdecznie zapraszamy do wirtualnego zwiedzania:

WIRTUALNY SPACER

Więcej informacji o realizowanych przez ZZO Olszowa Sp. z o.o. kampaniach edukacyjnych znajdziesz pod poniższymi linkami:

Kampania Edukacyjna LINK

Kampania Edukacyjna LINK