Ankieta

Dodatkowe 2 mln złotych pozyskane na rozbudowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o.

LogoDof

 

Dodatkowe 2 mln złotych pozyskane na rozbudowę
Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o.

Spółka ZZO Olszowa Sp. z o.o. pozyskała kolejną dotację w wysokości 2 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji w ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Obecna wartość Projektu wynosi brutto 61 349 602,18 PLN, wartość netto 49 693 177,77 PLN.
Wkład Funduszy Europejskich to kwota 32 061 229,20 PLN.
Przypomnijmy, że przy udziale pozyskanych środków spółka modernizuje między innymi sortownię, w tym: instalację nowych urządzeń – separatorów oraz przenośników, zabudowę strefy odbioru odpadów, budowę kompostowni w systemie zamkniętym jak również rozbudowę i modernizację PSZOK.

Inwestowanie w infrastrukturę niezbędną do prawidłowego przetwarzania odpadów jest nie tylko racjonalne, ale wręcz konieczne z uwagi na zwiększający się strumień odpadów oraz zmieniające się przepisy prawne w zakresie gospodarki odpadami. Ponadto realizacja planowanego zadania utwierdzi stabilną już pozycję zakładu na rynku, czyniąc go bardziej nowoczesnym i konkurencyjnym – uzasadnia Sławomir Kraus, prezes zarządu ZZO Olszowa Sp. z o.o.