Ankieta

Wirtualny spacer po Zakładzie

Wirtualny spacer po Zakładzie oraz inne interesujące materiały informacyjno-edukacyjne czekają na zainteresowanych w ZZO Olszowa

ZZO Olszowa Sp. z o.o. w ramach kampanii edukacyjnej pn.: „Kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców gmin południowej Wielkopolski poprzez interaktywny spacer po ZZO Olszowa i zakup pomocy dydaktycznych” odebrała już wszystkie dostawy i usługi na zakup pomocy dydaktycznych oraz elementów doposażenia ścieżki edukacji ekologicznej, osiągając tym samym efekt rzeczowy przedsięwzięcia.

Zapewniamy obecnie poznawanie funkcjonowania ZZO Olszowa, w tym sposobu postępowania z odpadami bez wychodzenia z domu, a to wszystko dzięki wykonaniu zdjęć panoramicznych na terenie Zakładu, z których powstał wirtualny spacer udostępniony na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy do wirtualnego spaceru po Zakładzie Zagospodarowania Opadów w miejscowości Olszowa:
LINK

1

Zakupiliśmy również laptopy, które będą wykorzystywane na cele edukacyjne m.in. na prowadzenie edukacji ekologicznej w sposób zdalny.

W grudniu 2021 r. rozpoczęto dystrybucję dostarczonych do ZZO Olszowa Sp. z o.o. materiałów informacyjno-edukacyjnych tj. kalendarzy edukacyjnych i toreb ekologicznych wśród mieszkańców, do których adresowana jest kampania tj. z gminy: Baranów, Bralin, Doruchów, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica, którzy korzystają z usług Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK-u w Olszowie lub uczestniczą w wydarzeniach organizowanych poza Zakładem w ramach lokalnych inicjatyw.

Zachęcamy osoby zainteresowane do korzystania ze ścieżki edukacji ekologicznej i PSZOK w Olszowie, poprzez przekazywanie toreb ekologicznych wielokrotnego użytku propagujących racjonalne zakupy i kalendarzy edukacyjnych z treściami dotyczącymi m.in. właściwej segregacji odpadów. Kartki z treściami edukacyjnymi wklejone do kalendarza, można zachować, tak aby mogły służyć dłużej niż tylko w nadchodzącym 2022 roku! Znajdują się tam również informacje dotyczące systemu gospodarki odpadami w regionie, dane o PSZOK i ZZO Olszowa, a także cenne wskazówki dotyczące ochrony środowiska.

23456

Przypomnijmy, że na realizację kampanii edukacyjnej Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu udzielił Spółce wsparcia finansowego do kwoty 70 973,00 zł; co stanowi 70% całkowitych kosztów kwalifikowanych.

Link do strony WFOŚiGW w Poznaniu: https://www.wfosgw.poznan.pl/

7