Ankieta

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informuję, że dnia 24.12.2021 r. (piątek) Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o. o. oraz Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Olszowie będzie nieczynny.
Dnia 31.12.2021 r. (piątek) Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. oraz Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie czynny do godz.: 14:00

PREZES ZARZĄDU
(-) Sławomir Kraus