Ankieta

ZZO Olszowa członkiem Rady RIPOK

Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa został członkiem Rady RIPOK, aby wspólnie działać i dzielić się doświadczeniami w gronie fachowców i ekspertów z branży.

Zakład Zagospodarowania Odpadów  Olszowa Sp. z o.o. na wniosek Prezesa Zarządu Sławomira Kraus został formalnie przyjęty w dniu 21 stycznia 2021 roku w poczet Związku Pracodawców pod nazwą: Rada Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (Rada RIPOK) jako Członek Zwyczajny Związku.

Rada Przedstawicieli Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych jest inicjatywą, która skupia Instalacje Komunalne (dawniej RIPOKi) monitorując proces wdrażania i zmian ustawodawstwa  związanego z gospodarką odpadami.

Jest to forum cyklicznych spotkań i wymiany doświadczeń z ekspertami i fachowcami w zakresie organizacji pracy i eksploatacji instalacji, aby zapewnić lepsze funkcjonowanie Instalacji Komunalnych wraz z całym systemem gospodarki odpadami.

Wspólne spotkania mają na celu sprawnie identyfikować problemy związane z praktycznym wdrażaniem zmian prawodawstwa, wypracowaniem najlepszych rozwiązań i skierowaniem ich do kompetentnych w tym zakresie instytucji.