Ankieta

ZZO Olszowa Sp. z o.o. podpisała umowę częściowo umarzalnej pożyczki ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na modernizację Zakładu

ZZO Olszowa Sp. z o.o. podpisała umowę częściowo umarzalnej pożyczki ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na modernizację Zakładu

W dniu 14.12.2018 roku w Poznaniu została zawarła umowa pożyczki pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Panią Jolantę Ratajczak a Zakładem Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. z  siedzibą w Olszowie reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Panią Marzenę Koppenberg. Na  realizację przedsięwzięcia pt.: „Modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa”, którego całkowity koszt netto wynosi 12 258 860,00 zł, Fundusz udzielił Spółce wsparcia finansowego do całkowitej kwoty przedsięwzięcia, tj. do 100% kosztów kwalifikowanych.

Częściowe umorzenie kwoty udzielonej pożyczki zaplanowano w roku 2027 do wysokości 11,19% co stanowi 1 371 766,43 zł. 

Przedsięwzięcie obejmuje budowę kwatery nr 2 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Olszowa wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami towarzyszącymi.

Umowa określa szczegółowe zasady, tryb i warunki wykorzystania, rozliczania i przekazywania pożyczki na pokrycie kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją przedsięwzięcia oraz inne prawa i obowiązki  stron umowy.

 

Link do strony WFOŚiGW w Poznaniu: www.wfosgw.poznan.pl

Przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów

w miejscowości Olszowa”

dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

wfosigw