Ankieta

ZZO Olszowa Sp. z o.o. podpisała umowę z WFOŚiGW we Wrocławiu o dotację na realizację kampanii edukacyjnej

ZZO Olszowa Sp. z o.o. podpisała umowę z WFOŚiGW we Wrocławiu
o dotację na realizację kampanii edukacyjnej

 

W dniu 21.02.2018 roku we Wrocławiu została zawarła umowa dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Pana Łukasza Kasztelowicza a Zakładem Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. z  siedzibą w Olszowie reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Panią Marzenę Koppenberg. Na  realizację przedsięwzięcia pt.: Kampania edukacyjna dla mieszkańców gminy: Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Syców, Oleśnica, miasta Oleśnicy pn.: „Segregacja – prosta sprawa, ZZO Olszowa w tym pomaga”, którego całkowity koszt netto wyniósł 43 270,00 zł, Fundusz udzielił Spółce wsparcia finansowego w kwocie 10 817,00 zł, co stanowi 25% całkowitych kosztów kwalifikowanych.

Umowa określa szczegółowe zasady, tryb i warunki wykorzystania, rozliczenia i przekazywania dotacji na pokrycie kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją przedsięwzięcia oraz inne prawa i  obowiązki  stron umowy.