Ankieta

ZZO Olszowa wziął udział w „PIĄTKU ZAWODOWCÓW” w ZSP nr 1 w Kępnie

ZZO Olszowa wziął udział w „PIĄTKU ZAWODOWCÓW” w ZSP nr 1 w Kępnie

19 stycznia 2018 roku, na zaproszenie pani Agnieszki Krysiak – Kierownika szkolenia praktycznego ZSP nr 1 w Kępnie, pracownicy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowie wzięli udział w „PIĄTKU ZAWODOWCÓW” dla uczniów Technikum Ochrony Środowiska w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie.
Uczniowie technikum zostali zapoznani z funkcjonowaniem Zakładu w Olszowie, w tym punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) oraz zasadami segregacji odpadów. Następnie młodzież aktywnie uczestniczyła w przygotowanych dla nich zadaniach praktycznych. Na początku uczniowie przyporządkowywali odpowiednie okresy rozkładu do poszczególnych odpadów wykorzystując tablicę „Rozkład odpadów w czasie”. Zadaniem młodych techników było także przyporządkowanie różnego rodzaju odpadów do odpowiednich pojemników przy użyciu gry magmatycznej. Przy segregacji odpadów uczniom pomagała Sowa, która pokazywała swoje skrzydła w barwach pojemników na odpady, ucząc jednocześnie co należy wrzucać do poszczególnych pojemników. Kolejnym zadaniem uczniów było zgniatanie plastikowych butelek za pomocą zgniatarek pozwalających na zmniejszenie ich objętości. Młodzież wzięła także aktywny udział w grze edukacyjnej, prowadzonej na specjalnie dostosowanej do tych celów macie podłogowej – musiała odpowiadać na zadawane pytania, wykonywać zadania oraz zapoznawać się z ciekawostkami ekologicznymi.

ZZO 11

ZSP 1

Zdjęcie ze strony http://zsp1kepno.cal.pl/

ZSP 2

Zdjęcie ze strony http://zsp1kepno.cal.pl/

ZSP 3

Zdjęcie ze strony http://zsp1kepno.cal.pl/