Ankieta

Zakład Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa oddany do użytku

Zakład Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa

oddany do użytku

 

W maju 2014 roku uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa, jednak zgodnie z umową zawartą      z głównym wykonawcą robót budowlanych – Korporacją Budowlaną DORACO Sp. z o.o.     z Gdańska – przekazanie inwestycji nastąpi z końcem sierpnia 2014 roku. Od czerwca trwają próby techniczne maszyn, urządzeń i instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. W lipcu rozpoczęły się rozruchy linii technologicznych w hali sortowni odpadów. Aktualnie są regulowane wszystkie zainstalowane urządzenia i poszczególne elementy złożonego systemu służącego do segregacji, unieszkodliwiania, kompostowania i składowania odpadów, aby można było jak najszybciej rozpocząć właściwą eksploatacje Zakładu.