Ankieta

ZS w Opatowie odwiedził ZZO Olszowa

16. marca 2018 r. uczniowie z Zespołu Szkół w Opatowie wzięli udział w kampanii edukacyjnej pt.: „Segregacja – prosta sprawa, ZZO Olszowa w tym pomaga” realizowanej przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. na terenie Wielkopolski. Grupa uczniów z klasy 6 i 7 szkoły podstawowej czynnie uczestniczyła w grach dydaktycznych prowadzonych w sali konferencyjnej z zaciekawieniem poznając zasady segregacji odpadów i czas ich rozkładu w środowisku naturalnym oraz funkcjonowanie Zakładu w Olszowie.
Na zakończenie zajęć uczestnicy otrzymali materiały informacyjno-edukacyjne zakupione w ramach prowadzanej przez Spółkę kampanii dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Przedsięwzięcie pn.: Kampania edukacyjna dla mieszkańców
gminy Baranów, Doruchów, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica
pn.: „Segregacja – prosta sprawa, ZZO Olszowa w tym pomaga”
dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu