Ankieta

Zajęcia edukacyjne w ZZO Olszowa dla uczniów z Bralina

W dniu 13 grudnia 2018 r. uczniowie klas IV, V i VI ze Szkoły Podstawowej w Bralinie wzięli udział w kampanii edukacyjnej pt.: „Segregacja – prosta sprawa, ZZO Olszowa w tym pomaga”. W trakcie warsztatów edukacyjnych dzieci dowiedziały się w jaki sposób zagospodarowuje się odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Olszowie, zobaczyły jego najważniejsze obiekty, a na zakończenie wzięły udział w grach dydaktycznych poznając m.in. zasady segregacji odpadów i czas ich rozkładu w środowisku naturalnym.

Podsumowując zajęcia edukacyjne wybranym uczestnikom przekazano materiały informacyjno-edukacyjne zakupione w ramach prowadzanej kampanii dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Przedsięwzięcie pt.: Kampania edukacyjna dla mieszkańców

gminy Baranów, Doruchów, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica

pn.: „Segregacja – prosta sprawa, ZZO Olszowa w tym pomaga”

dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu