Ankieta

WYNIKI KONKURSU WIEDZY EKOLOGICZNEJ ETAP POWIATOWY

W y n i k i k o n k u r s u w i e d z y e k o l o g i c z n e j
– e t a p p o w i a t o w y –
realizowanego w ramach projektu pn.:
„Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007-2013.
Inwestor-Kępno Sp. z o.o. niniejszym ogłasza wyniki konkursu wiedzy ekologicznej dla etapu powiatowego. Wyniki zostały zamieszczone w poniższej tabeli, odrębnie dla każdej grupy wiekowej. Uczestnicy konkursu znajdujący się na poniższej liście zostali zakwalifikowani do finałowego etapu konkursu.

Zgodnie z regulaminem konkursu wiedzy ekologicznej Finał odbędzie się w dniu 10 marca 2014 r. Informacja odnośnie miejsca, w którym odbędzie się Finał konkursu wiedzy ekologicznej zostanie niebawem podana przez organizatorów.

Inwestor-Kępno Sp. z o.o. dziękuje wszystkim uczestnikom za liczny udział w konkursie. Wręczenie dyplomów oraz nagród z etapu powiatowego konkursu wiedzy ekologicznej nastąpi po finałowym rozstrzygnięciu konkursu.

Regulamin konkursu oraz wyniki konkursu znajdują się również na stronie internetowej: LINK

 

POWODZENIA W FINALE !!!

WYNIKI