Ankieta

WYNIKI KONKURSU WIEDZY EKOLOGICZNEJ ETAP GMINNY

realizowanego w ramach projektu pn.:
„Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski
oraz części powiatu Oleśnickiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2007-2013.

Inwestor-Kępno Sp. z o.o. niniejszym ogłasza wyniki konkursu wiedzy ekologicznej dla etapu gminnego. Wyniki zostały zamieszczone w poniższych tabelach odrębnie dla każdej grupy wiekowej. Uczestnicy konkursu wiedzy ekologicznej znajdujący się na poniższych listach zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu, czyli do etapu powiatowego. Etap powiatowy konkursu wiedzy ekologicznej odbędzie się na terenie poszczególnych szkół uczniów, którzy decyzją Komisji konkursowej zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu. Regulamin konkursu określa, że uczestnicy w dniu 13 stycznia 2014 roku będą rozwiązywać testy. Następnie szkoły w terminie do dnia 14 stycznia 2014 roku będą wysyłać podpisane i uzupełnione karty odpowiedzi na adres INWESTOR-KĘPNO Sp. z o.o., ul. Kościuszki 9, 63-600 Kępno z dopiskiem „Konkurs wiedzy ekologicznej”. W dniu 20-22 stycznia 2014 roku odbędą się obrady komisji konkursowej, która będzie oceniać rozwiązane testy na etapie powiatowym konkursu. Komisja konkursowa wybierze najlepsze prace, których autorzy zostaną zakwalifikowani do Finału.
Inwestor-Kępno Sp. z o.o. dziękuje wszystkim uczestnikom etapu gminnego za liczny udział w konkursie. Wręczenie dyplomów oraz nagród z etapu gminnego konkursu wiedzy ekologicznej nastąpi po zakończeniu wszystkich etapów konkursu.

POWODZENIA NA ETAPIE POWIATOWYM !!!

WYNIKI SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY I-III

WYNIKI SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY IV-VI

WYNIKI GIMNAZJUM KLASY I-III

WYNIKI SZKOŁY ŚREDNIE