Ankieta

Uczniowie z Lasek w ZZO Olszowa

W dniu 16.04.2018 r. dzieci z klasy I – III ze Szkoły Podstawowej w Laskach odwiedziły Zakład w ramach realizowanej przez Spółkę kampanii edukacyjnej pt.: „Segregacja – prosta sprawa, ZZO Olszowa w tym pomaga”. Uczniowie dowiedzieli się co dzieje się z odpadami w ZZO. Dzieci i opiekunowie poznali także zasady segregacji odpadów. Zajęcia odbyły się z wykorzystaniem gier dydaktycznych o tematyce dotyczącej gospodarki odpadami. Uczestnicy wycieczki mieli możliwość zapoznać się z funkcjonowaniem najważniejszych obiektów Zakładu.

Materiały informacyjno-edukacyjne zakupione w ramach prowadzanej przez Spółkę kampanii dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zostały przekazane wszystkim członkom grupy, którzy odwiedzili ZZO.

Przedsięwzięcie pn.: Kampania edukacyjna dla mieszkańców
gminy Baranów, Doruchów, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica
pn.: „Segregacja – prosta sprawa, ZZO Olszowa w tym pomaga”
dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu