Ankieta

Struktura ZZO

Struktura Spółki:

Zarząd Spółki

Sławomir Kraus – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

Joanna Jarosiewicz – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,

Monika Idźczak – Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej,

Paweł Pichur – Sekretarz Rady Nadzorczej.

Zgromadzenie Wspólników:

Lp.

Udziałowiec

% udział w kapitale

1

Gmina Baranów

4,79

2

Gmina Bralin 

2,91

3

Gmina Doruchów

3,17

4

Gmina Dziadowa Kłoda

4,04

5

Gmina Kępno

33,72

6

Gmina Łęka Opatowska

2,56

7

Gmina Międzybórz

2,06

8

Gmina Miasto Oleśnica

25,97

9

Gmina Oleśnica 

5,56

10

Gmina Perzów

1,83

11

Gmina Rychtal

1,87

12

Gmina Syców

9,18

13

Gmina Trzcinica

2,34

RAZEM:

100