Ankieta

Wyniki konkursu wiedzy ekologicznej - etap finałowy

realizowanego w ramach projektu pn.:
„Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski
oraz części powiatu Oleśnickiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
Inwestor-Kępno Sp. z o.o. ma przyjemność ogłosić wyniki konkursu wiedzy ekologicznej dla etapu finałowego.Wyniki zostały zamieszczone w poniższej tabeli odrębnie dla każdej grupy wiekowej, uczestnicy konkursu znajdujący się na liście zostali
laureatami konkursu wiedzy ekologicznej.
Gratulujemy zwycięzcom oraz dziękujemy wszystkim uczestnikom
konkursu wiedzy ekologicznej za liczny udział.

Niebawem na stronie internetowej zostanie podana informacja o terminie i miejscu uroczystego wręczenia dyplomów oraz nagród.

WYNIKI KONKURSU