Ankieta

Dzieci z SP z Hanulina w ZZO Olszowa

17 maja 2018 r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Hanulina wzięli udział w kampanii edukacyjnej pt.: „Segregacja – prosta sprawa, ZZO Olszowa w tym pomaga” realizowanej przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. na terenie Wielkopolski. Dzieci z klasy I i II szkoły podstawowej miały możliwość zobaczyć gdzie trafiają ich odpady z domu i dowiedzieć się co się później z nimi dzieje. Warsztaty edukacji ekologicznej dla młodych mieszkańców gminy Kępno przeprowadzono z pomocą gier dydaktycznych o tematyce dotyczącej gospodarki odpadami, w tym segregacji odpadów. Uczniowie zwiedzili najważniejsze obiekty Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w m. Olszowa.

Na zakończenie zajęć uczestnicy otrzymali materiały informacyjno-edukacyjne zakupione w ramach prowadzanej przez Spółkę kampanii dofinansowanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Przedsięwzięcie pt.: Kampania edukacyjna dla mieszkańców

gminy Baranów, Doruchów, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica

pn.: „Segregacja – prosta sprawa, ZZO Olszowa w tym pomaga”

dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu