Ankieta

Dane Beneficjenta

ZZO Olszowa Sp. z o.o.

(dawniej Inwestor-Kępno Sp. z o. o.)


Olszowa, ul. Bursztynowa 55
63-600 Kępno
Tel. 62 78 211 90
Fax. 62 75 141 66
biuro@zzo-olszowa.pl
NIP: 6191846282
NIP UE: PL6191846282
REGON 250945333

Adres strony Biuletynu Informacji Publicznej :
http://www.zzo-olszowa.bip.net.pl/

Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olszowie
(skrót firmy: ZZO Olszowa Sp. z o.o.), adres: Olszowa, ul. Bursztynowa 55; 63-600 Kępno;
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu ; IX Wydział Gospodarczy KRS 0000183399 ; NIP 6191846282 ; NIPUE PL6191846282; Regon 250945333 ; Kapitał zakładowy: 19 192 000 PLN