Ankieta

Uczestnicy 63. Zjazdu Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast w ZZO Olszowa

Po raz pierwszy mieliśmy przyjemność gościć w naszym zakładzie chętnych uczestników 63. zjazdu Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast organizowanego w ramach I Międzynarodowego Polsko-Czesko-Słowackiego Kongresu Gospodarki Odpadami.
Dziękujemy za odwiedziny oraz zainteresowanie naszym zakładem!
Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast jest ogólnopolskim stowarzyszeniem powstałym w 1992 roku w Zielonej Górze. Zrzesza ze sobą zarządzających firmami działających na rzecz gospodarki komunalnej.
Członkami – założycielami stowarzyszenia byli dyrektorzy 38-miu zakładów oczyszczania z ówczesnych miast wojewódzkich. Obecnie jest to 267 członków.
Statutowym celem stowarzyszenia jest integrowanie branży oczyszczania miast i gospodarki odpadami, działania na rzecz przepływu informacji o funkcjonowaniu firm działających w różnych systemach prawnych, promowanie i upowszechnianie nowych, wzorcowych, sprawdzonych rozwiązań organizacyjnych, technicznych, technologicznych i finansowo-księgowych, stwarzanie warunków do wymiany doświadczeń w zakresie oczyszczania miast, gospodarki odpadami, zagospodarowania odpadów surowcowych, ochrony środowiska oraz edukacji ekologicznej. Ważnym zadaniem KFD jest tworzenie specjalistycznej, branżowej, doradczo-opiniodawczej reprezentacji wobec władz państwowych, administracyjnych i samorządowych.