Ankieta

Uroczyste otwarcie Elektronicznej Altany Odpadowej w Gminie Oleśnica

Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. udostępnił Gminie Oleśnica do korzystania Elektroniczną Altanę Odpadową (EAO), stanowiącą element punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. EAO służy do selektywnego gromadzenia tworzyw sztucznych, papieru, metali, szkła, elektroodpadów, przeterminownaych leków, baterii i żarówek/świetlówek. W Altanie istnieje KLAMOTOWISKO – półki, gdzie można zostawić/zabrać sprawne przedmioty z “drugiej ręki”.

Uroczyste otwarcie Altany miało miejsce w dniu 22.03.2024 roku. W uroczystości uczestniczyli: Prezes Zarządu ZZO Olszowa Sp. z o.o.- Sławomir Kraus, Wójt Gminy Oleśnica – Marcin Kasina, Przedstawiciel Green Manegement Group – Krzysztof Studziński, mieszkańcy Gminy Oleśnica.

Zapraszamy do obejrzenia galerii z otwarcia Elektronicznej Altany Odpadowej.

Altana zlokalizowana po adresem: Boguszyce Osiedle ( obok budynku 110 )

Każdy zainteresowany pozostawieniem odpadów w EAO powinien zarejestrować na stronie internetowej https://tsmartcan.csft.one/Identity/Account/Register. Kod QR poniżej.

Dla osób, które nie chcą korzystać z mobilnych opcji istnieje możliwość odebrania karty służącej do uruchomienia altany bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Doruchowie. Ilość kart ograniczona.

Aby uruchomić urządzenie należy postępować według poniższych kroków:
1. Zaloguj się do systemu altany przykładając kartę do czytnika lub skorzystaj z aplikacji.
Altanę można uruchomić po zeskanowaniu z wyświetlonego po rejestracji kodu QR
lub zdalnie według informacji znajdujących się na ekranie telefonu.
2. Wybierz rodzaj odpadów jaki chcesz wyrzucić lub KLAMOTOWISKO.
3. Udaj się do wskazanej na ekranie wrzutni/drzwi.
4. Wyrzuć odpady lub pozostaw/zabierz przedmioty do ponownego wykorzystania.
5. Po zamknięciu klapy/drzwi nastąpi automatyczne wylogowanie.

Spośród pierwszych 5️⃣0️⃣0️⃣ zarejestrowanych osób, które skorzystają z altany, rozlosujemy zwycięzcę hulajnogi elektrycznej MOTUS Scooty 10″.

Dostawa elektronicznej altany odpadowej została zrealizowana przez ECOUTILITY Sp. z .o.o. w ramach projektu pn. „Wzmocnienie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu oleśnickiego”