Ankieta

PALLADOWY HIT 2023 dla ZZO Olszowa Sp. z o.o.

Przedsięwzięcie pn. „Realizacja modernizacji i rozbudowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz ze środków Narodowego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” zostało docenione przez Kapitułę konkursu Gospodarczo-Samorządowy HIT Regionów Wielkopolska i Ziemia Lubuska 2023.

Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 10. marca 2024 roku w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W jej trakcie wręczono laury – Tytuły HIT roku 2023 podmiotom gospodarczym i samorządowym za najciekawsze dokonania roku w szeroko rozumianej przestrzeni życia gospodarczego i samorządowego. W imieniu ZZO Olszowa Sp. z o.o. statuetkę wraz z tytułem PALLADYNOWY HIT 2023 odebrał Prezes Spółki – Sławomir Kraus.

Przypominamy, że nagrodzone przedsięwzięcie trwało niespełna dwa lata, zakończone zostało w lipcu minionego roku. Stworzono infrastrukturę pozwalającą na gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, przyczyniającą się tym samym do wypełnienia krajowych i unijnych wymagań w zakresie gospodarki odpadami. Rozbudowano i zmodernizowano instalację sortowania odpadów w części mechanicznej instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania w zakresie pozwalającym na zwiększenie efektywności sortowania odpadów zbieranych selektywnie między innymi poprzez wmontowanie dwóch nowych separatorów oraz dostosowano strefę rozładunku odpadów do zwiększającego się strumienia odpadów zbieranych selektywnie. Powstała nowa hala nadawy, kompostownia odpadów biodegradowalnych, boksy magazynowe, warsztat, garaże oraz budynek socjalny. Wybudowano nowy PSZOK przy którym zlokalizowano także punkt ponownego użycia przedmiotów używanych wraz z punktem napraw o nazwie KLAMOTOWISKO.