Ankieta

Czym jest Elektroniczna Altana Odpadowa (EAO)?

Elektroniczna Altana Odpadowa (EAO) stanowi element punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Służy do selektywnego gromadzenia tworzyw sztucznych, papieru, metali, szkła, elektroodpadów, przeterminowanych leków, baterii i żarówek/świetlówek.
W Altanie istnieje również KLAMOTOWISKO – półki, gdzie można zostawić/zabrać sprawne przedmioty z „drugiej ręki”.

ZZO Olszowa stopniowo udostępnia EAO udziałowcom Spółki, tj. Gminie Baranów, Gminie Bralin, Gminie Doruchów, Gminie Dziadowa Kłoda, Miastu i Gminie Kępno, Gminie Łęka Opatowska, Gminie Międzybórz, Miastu Oleśnica, Gminie Oleśnica, Gminie Perzów, Gminie Rychtal, Gminie Syców, Gminie Trzcinica. Na ten moment mieszkańcy mogą korzystać z EAO w następujących lokalizacjach:

  1. ul. Sportowa 9, 63-600 Kępno( naprzeciwko hali widowiskowo – sportowej)
  2. ul. Jana Pawła II 92, 63-620 Trzcinica ( parking przed stadionem sportowym)
  3. ul. Kaliska 20, 63-505 Doruchów(na przeciwko stacji paliw)
  4. ul. Akacjowa 4, 63-645 Łęka Opatowska (przy urzędzie, za przystankiem autobusowym)
  5. Boguszyce Osiedle (w pobliżu budynku nr 110)
  6. Domasłów, 63-642 Perzów (na parkingu przy Domu Seniora).

Dostawa elektronicznej altany odpadowej została zrealizowana przez ECOUTILITY Sp. z .o.o. w ramach projektu pn. „Wzmocnienie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu oleśnickiego”