Ankieta

ZZO Olszowa laureatem VII edycji Konkursu Pracodawca Jutra 2023!

W dniu 12.grudnia 2023 r. przedstawiciele ZZO Olszowa uczestniczyli w uroczystej Gali VII edycji konkursu Pracodawca Jutra 2023, podczas której przyznano Spółce nagrodę od Sektorowych Rad ds. Kompetencji w sektorze odzysku materiałowego surowców za przedsięwzięcie pn. „Kształtowanie świadomości i odpowiedzialności ekologicznej w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami i ochrony otaczającego środowiska poprzez prowadzenie warsztatów edukacyjno-informacyjnych, konkursów, profili w mediach społecznościowych, dystrybucję materiałów, promocję filmów edukacyjnych dla mieszkańców 13 gmin udziałowców ZZO Olszowa Sp. z o.o. tj. Baranów, Bralin, Doruchów, Dziadowa Kłoda, Kępno, Łęka Opatowska, Międzybórz, Oleśnica, Miasto Oleśnica, Perzów, Rychtal, Syców oraz Trzcinica”.

Konkurs „Pracodawca Jutra” organizowany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Jej celem jest wyeksponowanie podmiotów, które wdrażają i realizują określone inicjatywy edukacyjne z zakresu współpracy biznesu z edukacją. Stwarza możliwość wymiany praktyk w zakresie zarządzania ludźmi oraz tworzenia przyjaznego środowiska pracy, kształtowanego technologią, innowacjami oraz potrzebami zrównoważonego rozwoju. Wyróżnione inicjatywy mają pobudzać świadomość środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji i usług edukacyjnych, a także umożliwiać nabycie, uzupełnienie lub aktualizację kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy.

Jesteśmy w pełni nadziei, że w przyszłym roku nasze działania i ciężka praca również zostaną docenione i nagrodzone.

Źródło: PARP, www.parp.gov.pl