Ankieta

„Uporządkowanie gospodarki ściekowej ZZO Olszowa Sp. z o.o. obejmujące budowę oczyszczalni ścieków przemysłowych – część II”

Przedsięwzięcie pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej ZZO Olszowa Sp. z o.o. obejmujące budowę oczyszczalni ścieków przemysłowych – część II” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w formie pożyczki do kwoty netto 3 188 900,00 PLN.

Umowa pożyczki na realizację przedsięwzięcia została zawarta w dniu 21.12.2023 roku pomiędzy ZZO Olszowa Sp. z o.o. a WFOŚiGW w Poznaniu. Całkowity koszt netto inwestycji przekracza 3 189 400,00 mln PLN, na wniosek Beneficjenta pożyczka może zostać umorzona do wysokości 30%.

W ramach przedsięwzięcia powstanie oczyszczalnia ścieków o przepustowości 20 m3/d składająca się kontenera technologicznego, pompowni koncentratu, systemu dystrybucji koncentratu, systemu tłoczenia ścieków, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki.