Ankieta

Przedsięwzięcie pn. „Wzbogacenie i ochrona bioróżnorodności poprzez nasadzenia ochronne wraz z wykonaniem ekologicznego muralu na terenie ZZO Olszowa” dzięki wsparciu WFOŚiGW w Poznaniu

ZZO Olszowa Sp. z o.o. dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zrealizowała kolejne przedsięwzięcie pn.: „Wzbogacenie i ochrona bioróżnorodności poprzez nasadzenia ochronne wraz z wykonaniem ekologicznego muralu na terenie ZZO Olszowa

Umowa dotacji zawarta została w dniu 28.11.2023 r.  pomiędzy ZZO Olszowa Sp. z o.o. a WFOŚiGW w Poznaniu. Zgodnie z obowiązującymi zapisami całkowity planowany koszt netto przedsięwzięcia wynosi 223 935,70 PLN. Na realizację Fundusz udzielił Spółce wsparcia finansowego na kwotę netto 171 000,00 PLN.

Przedsięwzięcie obejmowało działania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej na terenie ZZO Olszowa. W ramach inwestycji:

– wykonano nasadzenia drzew, krzewów, bylin oraz łąki kwietnej, tworząc ekosystem przyjazny dla owadów i małego ptactwa, jednocześnie eliminując skutki tzw. „betonozy”;

– zakupiono domki dla owadów;

– wykonano ekologiczny mural z wykorzystaniem farb fotokatalitycznych.

Wszystkie powyżej wymienione działania mają na celu wzbogacenie i ochronę bioróżnorodności, ekosystemu i sprzyjanie adaptacji do odbywających się we współczesnym świecie zmian klimatu.

Ekologiczny mural obrazujący gospodarkę obiegu zamkniętego
Domki dla owadów wraz z łąką kwietną