Ankieta

Kolejna kampania edukacyjna dofinansowana ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

ZZO Olszowa Sp. z o.o. dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu realizuje kolejne przedsięwzięcie pn.: „Odpady segregujemy w czystej gminie żyjemy – konkurs dla szkół z Baranowa, Bralina, Doruchowa, Kępna, Łęki Opatowskiej, Perzowa, Rychtala, Trzcinicy na zbiórkę surowców i rzeczy do ponownego użycia

Umowa dotacji zawarta została w dniu 13.10.2023 r.  pomiędzy ZZO Olszowa Sp. z o.o. a WFOŚiGW w Poznaniu. Zgodnie z obowiązującymi zapisami całkowity planowany koszt netto przedsięwzięcia wynosi 105 000,00 PLN. Na realizację Fundusz udzielił Spółce wsparcia finansowego na kwotę 58 800,00 PLN.

Efektem ekologicznym zadania jest zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców poszczególnych gmin.

Przedsięwzięcie ma na celu edukować ekologicznie  dzieci i młodzież szkolną w zakresie zbiórki surowców wtórnych poprzez utrwalenie nawyku systematycznej zbiórki odpadów i segregacji oraz utrwaleniu wiedzy z zakresu prawidłowej kwalifikacji odpadów do poszczególnych grup surowców wtórnych. Odbiorcy maja w ramach zadania dowiedzieć się o możliwościach wykorzystania odpadów i sposobach przygotowania odpadów do przekazania do recyklingu. Kolejnym celem jest poznanie pojęcia zapobiegania powstawaniu odpadów.