Ankieta

Goście z Węgier w ZZO Olszowa!

Po raz kolejny gościliśmy w naszym zakładzie delegację z węgierskiego miasta partnerskiego Gminy Kępno.

Goście zostali zapoznani z obecnie panującym systemem gospodarki odpadami oraz planowanymi zmianami. Dowiedzieli się jakie przedsięwzięcia zrealizowano do tej pory w Spółce oraz jakie w najbliższym czasie będą realizowane. Goście mieli okazję odwiedzić nowe obiekty powstałe w ramach modernizacji i rozbudowy zakładu, tj. hala przyjęć odpadów, magazyny surowców wtórnych, kompostownia bioodpadów, PSZOK oraz Klamotowisko.

Dziękujemy za wizytę! Tego typu spotkania są idealną okazją do wymiany doświadczeń w branży.